×
Den version av webbläsare du använder stöds tyvärr inte av dahl.se.
Tillbaka

Vår historia

 

  

År 1917 grundades AB Mark & Fosselius och Nordiska Rör AB, det är grundbulten för Dahl Sverige AB. Den ursprungliga Dahl-koncernen grundades redan 1866 i Danmark av bröderna Niels Smith och William Dahl 1866.

 

Verksamheten och varumärket spred sig över de nordiska länderna och 1972 gick den svenska Ratoskoncernen in som huvudägare i det i Köpenhamn börsnoterade Brødrene Dahl som då blev ett helägt dotterbolag till Ratos.

 

Dahl återintroducerades på börserna i Stockholm och Köpenhamn 1996 men i Stockholm avnoterades Dahl på börsen i april 1999 och fick delvis nya ägare, EQT och Ratos.

 

2002 förvärvade Dahl Sverige AB såväl Bjarbo & Co AB som Bevego Byggplåt & Ventilation AB. Året efter förvärvades Citcop AB samt E. Bierregaard AB. 2004 förvärvade Saint-Gobain-gruppen hela Dahlkoncernen.

 

Dahls historia i korthet:

 

• 1917 AB Mark & Fosselius och Nordiska Rör AB grundas i Sverige.
• 1944 Fosselius & Alpen AB bildas genom fusion mellan AB Lars Fosselius och H. Alpen AB.
• 1973 Söderberg & Haaks VVS-avdelning överförs till Fosselius & Alpen.
• 1977 Odelberg & Olsons VVS-avdelning överförs till Fosselius & Alpen.
• 1983 Fosselius & Alpen blir ett helägt dotterbolag till Brødrene Dahl.
• 1987 Koncernens huvudkontor flyttas från Köpenhamn till Stockholm.
• 1996 Koncernen börsnoteras i Stockholm och Köpenhamn.
• 1997 Fosselius & Alpen byter namn till Dahl Sverige AB.
• 1999 EQT/Ratos köper Dahlkoncernen som avyttras från börsen i Skandinavien.
• 2004 Saint-Gobain köper Dahl.

 

 

 

SGDS gruppen AB / Box 11076, 161 11 BROMMA