×
Den version av webbläsare du använder stöds tyvärr inte av dahl.se.
Tillbaka

Ledning

Moderbolaget för Saint-Gobain Distribution Sverige heter SGDS Gruppen AB och omfattar bolagen Dahl och Optimera i fas 1, succesivt kommer även bolagen Kakelspecialisten, Konradssons Kakel och Bevego att integreras senast 2025.


SGDS Gruppen ansvarar för att förse säljande divisioner och bolag med smidiga processer inom: administration, ekonomi, hållbarhet, affärsutveckling, IT och supply chain. Vi är specialister i samverkan för bättre affärer inom bygg och installation.

 

Ledningsgruppen för SGDS Gruppen består av:


Göran Dahlin; VD
goran.dahlin@saint-gobain.se

Daniel Bik; vd Optimera Svenska AB
daniel.bik@optimera.se


Peter Johansson, divisionschef mark&va
peter.johansson@dahl.se

Fredrik Carlsson, divisionschef vs
fredrik.carlsson@dahl.se

 

Jonathan Mankowitz; direktör supply chain
jonathan.mankowitz@saint-gobain.se

Fredrik Kjellgren; Ekonomidirektör
fredrik.kjellgren@saint-gobain.se

Vakant - HR-Direktör


Ragnar Reuterstad – Chef IT och digitala affärer
ragnar.reuterstad@saint-gobain.se

Vakant – hållbarhetschef

 

Josephine Björk – chef affärsstöd

josephine.bjork@saint-gobain.se

 


Ledningen för Saint-Gobain Distribution Sverige består av:

Göran Dahlin, vd SGDS Gruppen AB

Fredrik Kjellgren, ekonomidirektör SGDS Gruppen AB

Ragnar Reuterstad, IT-chef SGDS Gruppen AB

Daniel Bik, vd Optimera

Peter Hamberg, vd Bevego

Niklas Estlander, vd Konradssons Kakel

Jay Lindgren , vd Kakelspecialisten  

SGDS gruppen AB / Box 11076, 161 11 BROMMA